Адаптация за Детска градина

Home Адаптация за Детска градина
Клас „Подготве“
Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“ прилага изпитана авторска програма за адаптация на деца за ясла и детска градина. Всяко дете, което започва да посещава наша детска градина и център, преминава през адаптационната ни програма.

Адаптационната програма Клас „Подготве“ следва световно утвърдени модели, адаптирани за българските условия. Клас „Подготве“ има за цел да избегне „драматичната раздяла“ при тръгването на ясла и детска градина и да помогне на детето да се приспособи към новата обстановка и новите хора крачка по крачка. Програмата помага на децата по-леко и естествено да се приучат към ежедневието в детската градина. Основна роля в процеса има присъствието и участието на родителя.

Тази програма е първата крачка за подготовката на Вашето дете за ясла и детска градина. С подкрепата на родителя децата се сближават постепенно със специалистите и новата среда в центровете и детската градина „Бобче Топче”. Тази програма е авторска и е разработена от основателя на академията Гергана Маркова, която е дългогодишен преподавател в Тракийски Университет и доктор по специална педагогика.

За информация и записвания се обадете на телефон

0889 928 289 – София и 0888 877 480 – Стара Загора.