Логопедична терапия и превенция

Home Логопедична терапия и превенция
Работата на логопеда се свързва с превенция, диагностика и терапия на езиково-говорните нарушения. От изключителна важност за успеха на логопедичната терапия са ранната интервенция и ангажираността на родителите.

За повече информация или записване, моля свържете се с нас на: 0878 939 387