Психомоторни занятия

Home Психомоторни занятия
Групови психомоторни занятия
Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“ записва деца за групови занимания по психомоторно развитие в София и Стара Загора.

Психомоторното развитие има за цел да изгради навици за правилно движение и по този начин да подпомогне емоционалното израстване и умственото развитие на децата. Това е изпитана и утвърдена програма, в която специалистът следва децата и техните потребности, а часовете се провеждат без присъствие на родители. Това е част от основната концепция на програмата и е изключително полезно за емоционалното и поведенческо израстване на децата.

Защо психомоториката е важна за ранното детско развитие на детето?

Психомоториката е взаимодействието между тяло и психика, което в голяма степен се формира през първите 7 години на детето. Тя обхваща най-важното, което едно дете трябва да научи в първите си години, за да се подготви да усвоява знания и умения в училищна среда. Програмата проследява психичното развитие на децата, което може да се наблюдава през моторното им действие или начина им на движение. Това са позите, които децата заемат, движенията, които извършват и мускулния им тонус. С израстването и най-вече след навършването на 3 години, децата стават все по-автономни в движенията си и изграждат все по-характерни пози, жестове и движения. Именно те ни дават информация за случващото се във вътрешния свят на детето и могат да помогнат навреме, в първите 7 години, да помогнем на детето да формира здрава и устойчива емоционална и двигателна култура. По този начин детето се подготвя за предизвикателствата, които го очакват в училище.

Какво е психомоторната терапия?

В залата за психомоторни занимания има оборудване, което събужда въображението, творчеството и спонтанността на децата – шалове, топки, сензорни материали. Тези материали могат да се „превръщат” във всичко и да служат за всякакви игрови цели. Те могат да бъдат камъни, ключове, храна, хора, инструменти и т.н. Психомоторните консултанти получават много важна информация от избора на игра – на какво, с кого и как играе детето. Играта по психомоторика е групова, но специалистите наблюдават всяко дете поотделно и работят с него индивидуално през посланията, жестовете и връзката си с него.

Винаги с децата играят един или понякога двама психомоторни специалисти. Казваме „играят“, защото тяхната роля е на партньори в играта. Но в същото време те са и авторитети, които поставят определени правила. Подобни правила са „не се удряме“, „не се обиждаме“, „не взимаме чужда игра без разрешение“ и подобни. Психомоторният специалист следи за спазването на правилата. Освен това неговата функция е да наблюдава процеса, да регистрира поведението, емоциите, преживяванията и взаимовръзките между децата в групата.

Изключително важно е, че психомоторният консултант не измисля конкретните игри, които децата развиват. Децата са напълно свободни да изберат с какво да се занимават. Те са предизвикани да освободят творчеството и въображението си. Специалистите се намесват с корекции и насоки само тогава, когато е необходимо.

Обратна връзка към родителите

За нас комуникацията с родителите в този процес е изключително важна. Затова периодично каним родителите на групови разговори. Това се случва по време на часовете, свързани с основните етапи на развитие и характерните умения, които следва да развият децата в дадената възраст. На тези срещи дискутираме, отговаряме на въпроси и се опитваме да си бъдем взаимно полезни.

Ще даваме  индивидуална обратна връзка на родителите не по-често от всеки 2-3 месеца спрямо участието и активността на детето. Обратната връзка винаги е в индивидуален разговор и в отсъствие на детето.

 

За записвания:

В София занятията се провеждат в Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“, кв. Драгалевци, ул. Ваклинец 36. В Стара Загора – на адрес ул. Хаджи Димитър Асенов 84

Децата се разпределят в групи спрямо възрастта :

  • Мобилни бебета (между пропълзяване и прохождане) – 3-8 деца
  • 1-3 години – 3-8 деца
  • 4-5 години- 6-12 деца

Един курс е с продължителност от 10 седмици, като занятията се провеждат веднъж седмично.

Ако забелязвате двигателни, емоционални или езиково-говорни трудности или искате да ги избегнете, свържете с нас на:
0878 939 387- София
0888877480 – Стара Загора