Сензорно-моторна терапия

Home Сензорно-моторна терапия
Сензорната интеграция е способността да се възприема информация посредством сетивата (докосване, движение, вкус, обоняние, зрение и слух), да се свързва с вече наличната информация – памет и знания, съхранявани в мозъка и възпроизвеждането на осмислен отговор, т.е това е възприемане, разбиране и адекватно отговаряне на сигналите от околната среда. Тези процеси още от раждането изграждат стратегии за справяне с предизвикателствата на околната среда, изграждането на двигателни модели, комуникативни интеракции. Това умение е в основата и на сложната говорна дейност и на езиковото развитие. В този процес ролята на родителите е един от най-важните фактори за изграждане на уменията за комуникация.


Ако забелязвате комукационни трудности или езиково-говорни такива, може би това е методът, който ще помогне на вашето дете.

Свържете с нас на: 0878 939 387