Екипът

Home Екипът
Екипът на Бобче Топче

Щастливи сме да ви представим екипа на Академия за ранно детско развитие БОБЧЕ ТОПЧЕ. Ние сме екип от лицензирани специалисти – психотерапевти, логопеди, кинезитерапевти с мечтата да въведем модерни европейски практики в ежедневната подкрепа за млади семейства, очакващи деца или с новородени, както и за всички семесйтва с деца от 0 до 7 г. Нашият екип от професионалисти работи за адаптацията, възпитанието и образованието на децата, за да достигнат те максимума на необикновения си потенциал и да разтворим заедно вратите на успеха за тях в бъдеще!

Защото в семейството на БОБЧЕ ТОПЧЕ се събрахме приятели-съмишленици, всеки с мисълта и призванието да осигурява по-здравословно, по-щастливо, по-информирано бъдеще за малките ни слънца и за вас – прекрасни родители!

Всички в екипа на БОБЧЕ ТОПЧЕ са обучени да зачитат чувствата на децата, да ги научат на отговорност, независимост и свободата да правят избор. Но, по-важното е, че ние в Бобчето обграждаме децата ви с искрена любов, нежност и грижа, както го правим за нашите собствени.

Д-р ГЕРГАНА МАРКОВА
Директор
Логопед, Консултант Ранно Детско Развитие, Психодрама Асистент Терапевт, Хипнотерапевт

Академия за ранно детско развитие Бобче Топче е създадена от д-р Гергана Тодорова-Маркова.  Тя е бакалавър по специална педагогика и магистър по социална работа и медиация и има 16 годишен опит в работа с деца със СОП и норма. Вписана е в единния регистър на медиаторите през 2007г. Притежава степен доктор по специална педагогика от 2013г. От  2016г. е сертифицирана като невро-моторен консултант ранно детско развитие от Toddler Kindy GymbaROO & KindyROO, Австралия и специалист за мотивационна игра по метода на Транскраниална електростимулация за възстановяване мозъчните центрове на речта при деца с аутизъм и други проблеми в развитието. Има  множество квалификации, обучения и тренинги по: специална педагогика,  социална работа с възрастни с увреждания и деца със специални образователни потребности, приложна поведенческа  анализа, хипноза и хипнотерапия, психодрама и др. Обучавала  се е в България, както и в някои страни в Европа (Великобритания, Италия и Испания) и др. Работила  е като: логопед и специален педагог в частни и държавни центрове (МБАЛ –Професор, доктор Стоян Киркович, гр. Стара Загора, Дневен център за деца с психофизически нарушения). До 2016 г. е главен асистент в Медицински факултет към Тракийски университет. От 2016г. към момента е преподавател в Педагогически факултет на Тракийски университет.

Участвала е в изработването и изпълнението на национални и международни проекти и програми на български и европейски неправителствени организации, както и в научни екипи в български и чуждестранни университети.

Цветина Динова
Мениджър Бобче Топче - София
Цветина има бизнес образование, докато сърцето й винаги е било в социалната дейност. Успява да обедини интересите си в професионален план като завършва магистратура по Корпоративна социална отговорност (CSR) и по Бизнес администрация.

Основната й професионалната дейност е насочена към комуникация, връзка с обществеността, както и координиране на екипи и социални проекти. Голяма част от практиката й е свързана с организирането на образователни, социални и екологични инициативи. Същевременно тя има дългогодишен опит в работа с младежи и грижи за деца. Интересът към ранно детско развитие я отвежда до проекта-мечта, наречен впоследствие „Бобче Топче“. По-късно тя се сертифицира като КиндиРу преподавател по Австралийската програма КиндиРу. Продължава да развива и обогатява своите професионални умения чрез редица обучения за развитие на деца, както и чрез личностно развитие като завършен курс по Психодрама-личен опит и др.

Цветина вярва, че „децата са Хора още от самото си раждане и би следвало да се отнасяме към тях с Уважение, Разбиране, много Любов, точно както бихме искали да се отнасят хората към нас самите.

Тя цял живот мечтае да има работа, която да променя животи. Казва, че вече я има!

Марина Титева
психолог
Марина Титева е бакалавър психолог, преминала ниво за личен опит в метода на Психодрамa и в момента обучава в ИПИГП Бернард Ахтернберг за ниво Психодрама асистент терапевт.

Като психолог и млад родител тя е убедена в необходимостта децата да следват естествения ход на развитието си, да изследват света и да го изучават със сетивата си.

Марина се включва в клас Подготве като учител в часовете, насочени към сензомоторно развитие, както и подпомага процеса на адаптация както за децата, така и за родителите.

Димитър Ганчев
Психотерапевт, фамилен консултант
За Димитър бащинството е най-прекрасният университет, който е записвал и е цяло щастие, че изпитите нямат край.  Завършил университетите на живота той е: бакалавър по психология от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и клиничен психолог от СУ „Св. Климент Охридски“.

Има чувство за хумор и затова като родител е важно за него всеки път да намира смелостта да допусне и развие това чувство и в децата си – те имат свободата и доброто възпитание да се шегуват с родителите си, без да наршувата границите (често). Вече не се страхува, когато го направят, защото се е научил да дава граници през играта. Обичта му към децата и съпругата си му помага да ги опознава все по-добре и да ги уважава като личности. Това му дава силата и увереността да искам от себе си и от тях. Така растат в заедност – родители и деца.

Димитър вярва в творческия стимул на принудата, идваща от реалностите в живота ни. Според него тя ни прави креативни да преодоляваме себе си и другите и да растем. В българските приказки я познаваме като Неволята. Отрича насилието, но разбира родителските страхове и гняв и се е научил да работи с тях.

Като психотерапевт се е формирал в ИПГП „Бернхард Ахтерберг“: психодрама асистент терапевт; в момента продължава формирането си като психодрама терапевт и фамилен консултант. Сертифициран психодрама водещ на групи с деца, с обучител Фабиан Блобел, организирано от Психодрама център „Орфеус“. От 2010 г. работи като училищен психолог в СПГЕ „Джон Атанасов“. Има опит в консултирането на деца и родители, включително на деца с девиантно и делинквентно поведение.

В прецизно подбрания екип от професионалисти на Бобче Топче има професионалния интерес и отговорността да бъда фамилен консултант.

Павлина Праматарова
Логопед
Павлина Праматарова е специалист – логопед. Завършва бакалавърска степен Логопедия в Софийски университет, а след това продължава образованието си с магистратура „Комуникативни нарушения на развитието”.

Основната й практическа дейност е насочена към консултиране и терапия на деца с комуникативни затруднения от лек и тежък характер.  Първите години от практиката си прекарва в София, а сега е част от екипа на Академия Бобче Топче в Стара Загора. Продължава своето обучение с различни класификации. Участва в семинари на тема: „Основни принципи за оценка и подкрепа на деца със сензорноинтергративни дисфункции”, Отражение на психомоторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системи” и други. Завършва успешно теоретико-практически курсове по „Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация” и „Релационна психомоторика”.

Павлина продължава да развива и обогатява своите професионални умения и към настоящия момент преминава през курс „Психодрама – ниво личен опит”.  В практитката си използва различни методики за терапия. Неизменна част от работата й е свързана със сензорната интеграция. За Павлина работата й с деца с нарушения е призвание!

Ваня Димитрова
Кинезитерапевт
Ваня Димитрова е кинезитерапевт, завършила в НСА “Васил Левски” София. Посвещава кариерното си развитие на работата с деца. Работила е с множество деца с проблеми в развитието от 0 до 10 годишна възраст в различни здравни заведения, центрове и институции. Освен това е води класове за бременни.

Смята, че Академия за ранно детско развитие Бобче Топче дава възможност за развитие не само на подрастващото поколение, но и улеснява комуникацията родител-дете, помагайки на родителите да разберат децата си.

Твърди, че за нея работата с деца е мисия. Можете да се срещнете с нея в центровете на Бобче Топче, гр. София

Нина Тодорова
психолог
Нина психолог и психодрама терапевт по образование. В допълнение е завършила обучение за психодрама с деца по метода на Айкингер.

През периода 2015-2016 г. работи в ресурсен център София – област, където работи с деца със специални образователни потребности

През 2016 г. година участва в проекта “Живот на килограм”, който е посветен на превенция на хранителни разстройства при деца от 12 до 18 годишна възраст.

Естествено продължение на професиао

Нина обича да пътешества и да опознава скрити и необитавани кътчета по земята. Има силен интерес към психичното. Обича също да откривателства в компанията на деца при всяка дадена възможност.