Академия за ранно детско развитие
„Бобче Топче“- Стара Загора

Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“, Стара Загора предлага комплексна грижа за развитието на децата от 0 до 7 годишна възраст и професионални консултации за изграждането на здравословни отношения между децата и техните родители.

 • Можете да се обърнете към нас на всеки етап, за да проследим и подпомогнем психомоторното развитие на детето Ви чрез изпитана занимания, базирани на игрови модели.
 • Можете да ни потърсите, ако имате притеснения за езико-говорното или емоционалното развитие на сина или дъщеря Ви или ако имате нужда от помощ и подкрепа в комуникацията и изграждането на личността му/й.
 • Можете да участвате в нашите групови тематични събития за родители, в които обсъждаме и споделяме опита си и се учим взаимно да бъдем по-добри родители, педагози и терапевти за децата си.

 В Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“ в гр. Стара Загора предлагаме следните услуги:

 • Индивидуални консултации за родители от раждането до 7-та година;
 • Логопед;
 • Психолог;
 • Невро-моторен консултант.

  Групови занятия:
 • Адаптационна програма „Клас подготве“ за деца от 1,5 до 3 години;
 • Терапевтични групиза деца със СОП;
 • Група Rhythmic Movement за бебета и родители.

За записвания и повече информация се обадете на телефон 0888 877 480!
Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“, гр. Стара Загора се намира на адрес ул. „Хаджи Димитър Асенов“ 84.

bg-bobche-3