Полезни статии

Детската игра – значение и функции

Играта е първият и най-верен приятел на детето. Тя е толкова важна за него, колкото работата за родителя. Чрез играта детето придобива автономност и започва да се възприема като отделна личност, изследвайки собственият си потенциал. Играта се явява сигурно пространство, в което детето развива своята креативност  и проверява цялата информация от заобикалящият го свят. Това му  помага да я опознае и възприеме. Играта е мястото, в което детето извърша първия си творчески акт и има съществено значнение за неговото психическо и физическо развитие.

Играта е толкова важна за детето, колкото работата за родителя.

Как и по какъв начин тя помага на детето да изгради себе си, ще разгледаме в тази статия.

Игра на изхвърляне / прибиране на играчки

Още докато малкото бебе е в кошарката си, то започва да играе като изхвърля извън легълцето си играчки. Това е една от първите игри, свидетелстващи за желанието на детето да придобие автономност. Чрез тази игра то проявява желанието си да излезе навън, за да експериментира с живота и със себе си. Прибирането на играчки в кошарата, случващо се през втората година, показва, че детето започва да се разпростира в граници, в контекста на средата.

Игра на появяване и изчезване

Моментът на осъзнаване от детето като отделно от майката е най- първият  и съществен етап от детското  развитие. Това може да бъде особено травмиращо, ако не си служи с така необходимата илюзия присъстваща в  общата игра между майката и детето. Тези игри правят преминаването и приемането на новата информация по-леко и разбираемо за малкия човек. Те намалят напрежението породено от несъзнавания му страх от изоставяне. Един пример за  такава игра е тази на  куку – дзак  или  има ме – няма ме. Тази игра се явява доказателство, че дори да изчезне за малко, мама ще се върне. Всяко връщане на мама, помага на детето да надмогне първичния си страх и да опознае реалността, отвъд страха.

Игри на падане и ставане

 Играта на падане и ставане е поле за разтоварване на натрупаното напрежение, създало се от несъзнаваните страхове на детето. Чрез нея то се опитва да си обясни как се чувства и да преодолее тези страхове. По време на тези игри детето не само  се справя с предизвикателства като физическото падане, а също и тези от неразбирането на емоциите и желанията му  от другите около него . Така то се учи да се заявява и отстоява.

Сюжетно-ролеви игри

 В сюжетно – ролевата игра детето имитира поведението на възрастните около него, техните междуличностни отношения ,както и как те  взаимодействат с предметите около тях. В играта то изучава и разкрива отношението си към света, към другите и към самото себе си. Идентифицирайки се с дадена роля, то използва възможноста да преживее богата гама от разнообразни усещания, които да му помогнат  да  постигне баланса между собсвените си желания и изискванията на семейната среда.

Игри на разрушаване и събаряне

Една от първите игри, която носи голямо удоволствие  е играта на строене и разрушаване/събаряне. Тя е част от спонтанните манипулации на детето: то опипва, строи, гради с модулите, после всичко събаря. И започва отначало… Детето изпитва потребност от това пространство на проби и грешки както за да утвърди овладяването на обкръжението си, така и да затвърди своята идентичност: когато строи кула от модули, то заема пространството. (Банова, В., 2003)

  Играта е детската лаборатория, в която  светът и собственият Аз, биват моделирани  и трансформирани  с цел да бъдат  разбрани и изучени. . Играта в живота на детето се явява времето , в което  се изявява способността му да инициира действия, с които да реализира и развива  собствения си потенциал. В нея детето формира и изгражда своята личност.

Дарина Добревапреподавател в Академия за ранно детско развитие Бобче Топче

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *