Методи на обучение

“Създадох Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“, подтикната от силното си желание да правя най-доброто за децата във всеки етап от тяхното развитие. Аз силно вярвам в това, че детето – моето или Вашето – ще е това, което ние му позволим да бъде, онова, което го ограничим да не е, онова, което средата определи и онова, което обществото ще му позволи. Създадох „Бобче Топче“ като общност, която се ангажира с всяко дете! Нека то да бъде усмихнато, нека бъде силна личност, нека бъде индивидуалност!”

Д-р Гергана Маркова, основател и специалист ранно детско развитие

Нашият подход

Нашият подход в работата с децата е базиран на принципите на индивидуалната психология и демократичното възпитание, с основите ценности на

ЧЕТИРИТЕ “С” – СВЪРЗВАНЕ, СПОСОБНОСТ, СТОЙНОСТ и СМЕЛОСТ.

Нашите деца се чувстват СВЪРЗАНИ с групата и останалите, с възпитателите, със социалния живот в градината. Те вярват, че имат място, към което принадлежат.

Те са приятели и решават задачи заедно. Помагат си и се учат взаимно. Уютната обстановка, която сме създали, вдъхновява взаимодействие и им помага да се сближат едни с други.

Чувстват се обгрижвани и ценени! Постепенното влизане в групата ни позволява да посрещнем всяко дете поотделно и с внимание. Разговаряме с всяко дете и се присъединяваме към него, когато се храни и играе. Откриваме хобито му, семейството, пътуванията.

Откриват своите таланти и качества. Всяко дете вижда своите картини, закачени в нашата изложба, където място намират всички, не само най-добрите. Търсим силните им черти – не само академичните, но механичните, артистичните, атлетичните, творческите и социалните. Акцентираме на позитивното и елиминираме негативното.

Нашите деца се чувстват СПОСПОБНИ. Те вярват, че могат! Ние тренираме и окуражаваме самостоятелност при всяка възможност.

Те не се страхуват да сгрешат. Демонстрираме учене чрез грешки.

Уверени са и играждат самочувствие. Фокусираме се върху подобряването, а не съвършенството. Забелязваме приноса на всяко дете. Надграждаме силните им страни. Вярваме в учениците. Те сами се грижат за раничките и палтата си, почистват след всяка дейност, сами сервират и се грижат се за своето хранен

Нашите деца се чувстват СТОЙНОСТНИ. Те вярват в своята собствена важност в групата.

Те са отговорни. Позволяваме на детето да допринася чрез включване в подготвянето на програмата, избора на занимания и разходки. Насърчаваме помагането- всяко дете има работа, която трябва да свърши всеки ден, за да помогне на групата да функционира.

Чувстват се удовлетворени. Отдаваме признание и благодарим за работата им в групата.

Нашите деца са СМЕЛИ – вярват, че ще се справят. За тях да чувстват кураж означава да искат да посрещат предизвикателства с неясен резултат и да знаят, че пак ще са добре накрая. Нашите учители наблюдават и елиминират фините нюанси на обезкуражаването, с които децата може да се сблъскат. Всички наши учители са експерти, обучени в умението да „окуражават“. Фокусираме се върху усилието и подобрението. Заменяме традиционните състезателни нагласи с прогресивните методи на сътрудничеството.