Полезни статии

“Стига, спрете да се карате!”

Кавгите между децата

Кризата от Корона Вируса кара нас и децата ни да останем заедно по домовете си  –  и по този начин на всички ни се налага денонощно да се справяме с различни битки и трудности от ежедневието. Как да процедираме правилно в подобни напрегнати моменти?      

/Автор: Леа Стърн, преподавател и инструктор за родители в Адлерианския институт Израел.

Публикувано в www.mako.co.il

Адаптирано от Гергана Тодорова-Маркова, PhD, Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“, Адлериански институт България/

Кавгите между децата у дома са трудни за родителите.Корона вирусът изисква от родителите и децата да бъдат като едно цяло. Това ще позволи по– лесно да успеят да се справят с постоянно променящата се и донякъде непозната реалност. Много родители се притесняват, а други се затрудняват, от такава дълга близост без помощта на образователни рамки, без срещи с приятели, както и без помощта на баби и дядовци.

Ако ежедневно родителите стават свидетели на кавгите между своите деца, то това води до прекалено силно напрежение в дома им. Скандалите между братя и сестри са нещо, което ни плаши и често изкарва извън равновесие нас родителите: все по–трудно ни е да понасяме шума и най – вече мисълта за подобен тип кризи в семейният идеал.

Като родители е много важно да разгледаме по–подробно това поведение. Предлагаме някои важни точки и препоръки, касаещи скандалите между братя/сестри, върху които е добре да помислим.

Всички се караме

Опитайте се за момент да си спомните: дали и вие сте се карали с вашият брат/сестра когато сте били малки? Вероятно отговорът е “да”. Не би могло да растем заедно, без понякога да се караме помежду си.

Лаборотория за развитие на умения

Помислете за някои умения и способности, които децата развиват, докато се карат помежду си като: отстраняване на недоразумения, сътрудничество и още повече способността им да прощават, както и много други подобни. Затова си заслужава да се възприеме една нова перспектива: скандалите на близките са вид лаборатория, в която  се развиват много и различни способности, които биха могли да им помогнат да се справят с различни предизвикателства в бъдеще време.   

За какво най – често се караме?

Обикновено децата биха се скарали по – често за материални неща – като например за някоя любима за тях играчка – или пък за вашето внимание. Във всеки случай те ще дойдат при вас с надежда за намеса от ваша страна, и тогава ще чуете познатите ви вече фрази из цялата къща. Тъй като очевидно децата искат ние да се включим – то ние можем да го направим. Докато обаче се намесваме, ние пречим на децата да разрешат своя спор ефективно и бързо. Нашата намеса в случая само удължава и засилва скандала. По този начин прекратяването на скандала се забавя, а това от своя страна само уврежда и трайно разваля отношенията между тях.

Предай се, ти си по – голямият

По принцип от добро намерение ние често пъти се застъпваме за по–малкото дете, а се скарваме на по–голямото. Казваме му да се откаже и да се въздържа –  защото той/тя е по –големият/та. Редно би било обаче в подобни случаи да вземем предвид две основни неща.

Първо, ние не можем да видим цялата ситуация, което често прави преценката ни не обективна. В случаят не трябва да избираме да заставаме на страната на което и да е от децата.

На второ място, когато децата ни са навън и са в компанията на свои връстници, да не очакваме те да реагират по същият начин, както у дома.

Възрастният трябва да знае как да стои сам със себе си, а детето трябва да знае как да се справи, без да се сблъска с никакви трудности. Когато ние редовно се месим в скандалите на нашите деца, ние всъщност нарушаваме способността им да развиват подобни жизненоважни способности.

Ново! Провеждане на медиация

И така, как да променим ситуацията?

Трябва да проведем един семеен разговор, в който да признаем, че до този момент сме допуснали много грешки, когато сме се намесвали в скандалите. От днес нататък обаче това ще се промени и вече няма да се месим, както и няма да взимаме ничия страна.

Важно е да подчертаем на децата, че им имаме пълно доверие, че могат да разрешат спора си съвсем самостоятелно. Много важно е децата да постигнат това разбирателство и уважение помежду си, както и да осъзнаят колко ценно е това и да го съхранят във времето.

Кога да се намесим?

Отправната точка в случая е, че всеки член на семейството трябва да се чувства в безопасност. Затова няма да се месим в спорове, освен ако те не прерастнат в насилие. В подобна ситуация трябва да се опитаме да ги спрем. Например в такава ситуация с малки деца, можем да ги сложим да седят на два отделни стола в една и съща стая, като възрастните би било добре да са в друга стая. Важно е да се изясни, че това не е  наказание, а временно разделяне и спиране на играта: след  като децата се укротят, те  биха могли отново да  играят. 

Постоянството е много важно

Колкото трудно за вярване да е, намесата в кавгите на децата води единствено и само до печалба за децата ви. Те се  възползват еднакво и се радват на усещането им за власт, като някой, който има власт над своите родители. Затова е важно да бъдем последователни и да не се намесваме в споровете на децата си.

Взаимоотношенията между сестри/братя продължават цял живот. Като родители ние трябва да вярваме във всяко от своите деца и трябва да ги научим да действат винаги заедно, както в добри, така и в лоши времена.

По този начин те ще имат възможността да развият богатства от необходими и полезни умения, които биха могли да използват във всяка една  ситуация през живота си.