Частна детска градина „Бобче Топче“ за пръв път на Балканите предостави достъп до програма за детско развитие, използваща възпитателните подходи, основани от психолога Алфред Адлер. Учителите ни са обучени да прилагат програмата за ранно детско развитие от най-ранна детска възраст. Техниките на Адлер насърчават децата да развиват сътрудничество, отговорност и взаимно уважение към другите, както и възпитава в тях самостоятелност и емоционална интелигентност за справяне с ежедневните ситуации.

Детскара градина предлага грижа и занимания за деца на възраст от 2 до 6- годишна възраст.

Какво е Демократично възпитание?

Методите на Демократичното възпитание разработени от Алфред Адлер, според принципите на Индивидуалната психология, учат на мотивация, самостоятелност, поемане на отговорност и самоконтрол. Без наказания, подкупване, мрънкане, заплахи и емоционално манипулиране.

Резултат за децата:

Основна мисия на детската градина е да подготвим детето за живота. За нас е изключително удовлетворяващо и изпълващ сърцата ни с щастие е факта, че децата с които работим са деца – можещи, справящи се и самостоятелни.  Референциите, които получаваме от родители, учители и специалисти за децата, с които работим са , че са успешни, спокойни, лесно се адаптират в нова среда и се справят с повечето им поставени задачи. А към трудните за тях задачи не се отказват….. Т.е. децата на ЧДГ Бобче Топче имат невро-моторна езиково-говорна и психо-емоционална готовност за училище.

ЧДГ „Бобче Топче“ е включена в регистъра на одобрените от МОН частни детски градини.