Адаптация за Детска градина

Home Адаптация за Детска градина
Адаптация за ясла и детска градина

клас „Подготве“

Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“ прилага изпитана авторска програма за адаптация на деца за ясла и детска градина. Разработена е от основателя на академията Гергана Маркова, която е дългогодишен преподавател в Тракийски Университет и доктор по специална педагогика. Всяко дете, което започва да посещава наша детска градина и център, преминава през адаптационната ни програма.

С подкрепата на родителя децата се сближават постепенно със специалистите и новата среда в центровете и детската градина „Бобче Топче”.

Клас „Подготве“ е концепция, която стимулира приучаването на децата към ежедневието в детската градина, посредством участието на родителите. С подкрепата на родителя, децата се сближават със специалистите и новата среда в Центъра в няколко основни стъпки (по време на срещата с нас ще получите в писмен вид описанието на класа).

Какво се случва много често, когато родителите запишат детето си за първи път на ясла и детска градина:

„…..  Майка дава на своето любимо дете една целувчица и обещава да го вземе след няколко часа. Тъкмо когато тя тръгва да напуска стаята, детето започва да хълца и панически да крещи след нея. На успокоителните думи на възпитателката детето реагира изплашено …..“

Доверието се гради бавно и плавно

Клас „Подготве“ има за цел да избегне подобни сценарии и да положи началото на едно колкото се може по-приятно започване на деня в детската градина. За тази цел програмата е разделена на различни фази, така че детето да се приспособи към новата обстановка и новите хора, крачка по крачка. Основна роля в процеса на приспособяването има присъствието на родителя. По този начин детето разполага с необходимото време, да се почувства сигурно в обстановката и учителя, в присъствието на родителя.

Тази програма е първата крачка за подготовката на Вашето дете за ясла и Детска градина.

Вие* съпровождате детето в обстановката и участвате заедно с него в заниманията през първите три до четири седмици на престоя в Бобче Топче. Това е етапът, в който, благодарение на общите усилия на родителя и специалистите, детето ще премине към момента, когато без тревоги ще прекарва цялото време (три часа) без Вас. Продължителността на този етап зависи от доброто и доверително сътрудничество между Вас и екипа, за да се престъпи към периода, в който детето остава самостоятелно в Бобче Топче.

Наша основна задача е заедно да улесним така трудния период на адаптация на детето в нова среда и изграждане на доверие към специалистите в Бобче Топче.

Преди приема, ние – екипът на Бобче Топче, ви каним на среща (подробен разговор), в която ще разговаряме и обсъждаме информация относно навиците на детето, храненето, съня, интересите му – какви игри обича да играе и всичко, което ви интересува. Екипът ни ще бъде на разположение, да отговаря и разяснява.

* „Ви“ и „Вие“ – имаме предвид вас като родител, не баба, не дядо, както и други роднини.

Програмата е одобрена от Министерство на образованието и всеки специалист или детска градина, които желаят  да бъдат обучени в адаптационна програма за ясла и детска градина клас „Подготве“, могат  да се свържат с нас за повече подробности.

За информация и записвания се обадете на телефон

0889 928 289 – София и 0888 877 480 – Стара Загора.