Изкуството в ранното образование

Съвременните деца, дори и в западните държави, имат все по-рядко достъп до изкуството като образование в училище, а в България – почти никога.
Но точно достъпът до изкуство се оказва решаващ за успеха на един млад човек.

Прочети повече