Логопед

Home Логопед
Логопед
Работата на логопеда се свързва с превенция, диагностика и терапия на езиково-говорните нарушения. От изключителна важност за успеха на логопедичната терапия са ранната интервенция и ангажираността на родителите.

За повече информация или записване,
моля свържете се с нас на: 0889928289