Нашият подход

Home Нашият подход
Нашият подход

Нашият подход в работата с децата е базиран на принципите на индивидуалната психология и демократичното възпитание. На кратко той може да бъде описан чрез основите ценности на ЧЕТИРИТЕ “С” – СВЪРЗВАНЕ, СПОСОБНОСТ, СТОЙНОСТ и СМЕЛОСТ.

СВЪРЗВАНЕ

„Имам нужда да вярвам, че имам място, към което принадлежа.“

Ние свързваме децата и им помагаме да почувстват, че са важен член на групата всеки ден като:

 

ОСИГУРЯВАМЕ МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМОГНАТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

Срещите на групата се правят, за да изградят правила чрез съгласие и да се решават задачи;

Създали сме уютна обстановка, за да сближим децата едни с други и да вдъхновим взаимодействие.

 

ПОКАЗВАМЕ ИНТЕРЕС КЪМ ВСЯКО ДЕТЕ

 

Постепенното влизане в групата ни позволява да посрещнем всяко дете поотделно и с внимание;

Разговаряме с всяко дете и се присъединяваме към него, когато се храни и играе;

Откриваме хобито му, семейството, пътуванията.

 

ДАВАМЕ ПОЗИТИВНО ВНИМАНИЕ

 

Излагаме творбите на всяко дете, не само най-добрите;

Забелязваме и коментираме, когато видим поведение или отношения, които им помагат и ги стимулират. – „О, наистина помогна на нашата група да се подготви като прибра тези играчки.

 

ОТКРИВАМЕ И УТВЪРЖДАВАМЕ СИЛНИ ЧЕРТИ И ТАЛАНТИ

 

Търсим силните им черти – не само академичните, но механичните, артистичните, атлетичните, творческите и социалните. Всяко дете има нещо, в което е много добро. Търсим тези страни и ги разкриваме за света;

Акцентираме на позитивното и елиминираме негативното.

 

ПОКАЗВАМЕ, ЧЕ ПРИЕМАМЕ – РАЗДЕЛЯМЕ ПОСТЪПКАТА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

Правим това и с позитивните и негативни поведения.

СПОСОБНОСТ

„Искам да вярвам, че мога.“

Ние тренираме и окуражаваме самостоятелност при всяка възможност. След като веднъж детето е научило ново умение, то продължава да го практикува само.

Помагаме на детето да се почувства свързано със света чрез:

 

ПРАВЕНЕ НА ГРЕШКИ И УЧЕНЕ ЧРЕЗ ОПИТ

 

Започваме темата и обсъждаме, че е добре да се правят грешки, „Ако някой сгреши, какво мислите, че трябва да направим?“;

Демонстрираме учене чрез грешки: „Какво научи днес? Какво ще направиш по по-различен начин следващият път?“.

 

СЪЗДАВАНЕ НА САМОЧУВСТВИЕ

 

Фокусираме се върху подобряването, а не съвършенството;

Забелязваме приноса на децата;

Надграждаме силните им страни;

Вярваме в учениците.

 

КОГАТО ПОЗВОЛЯВАМЕ НА ДЕТЕТО ДА СЕ СПРАВЯ САМО, ТО ЩЕ НАПРАВИ ТОЧНО ТОВА

 

Те сами се грижат за чантите и палтата си;

Почистват след всяка дейност;

Грижат се за своето хранене.

СТОЙНОСТ

„Имам нужда да вярвам, че имам стойност“

За да чувстваме, че имаме стойност, трябва да допринасяме. В нашата детска градина създаваме възможности за децата да преживяват своята собствена важност в групата.

Постигаме това като:

 

НАСЪРЧАВАМЕ ПОМАГАНЕТО

 

Всяко дете има работа, която трябва да свърши всеки ден, за да помогне на групата да функционира. Това е отговорност, която то само иска и търси;

Позволяваме на детето да допринася чрез включване в подготвянето на програмата, избора на занимания и разходки.

 

ОТДАВАМЕ ПРИЗНАНИЕ

 

Благодарим и признаваме работата им в групата;

Пращаме вкъщи „бележки с любов“ – кратки бележки, които споделят конкретно какво е забелязал преподавателят този ден в детето;

Събрания на групата, така че детето да има думата, за това, което го засяга.

СМЕЛОСТ

„Имам нужда да вярвам, че ще се справя“

За децата да чувстват кураж означава да искат да посрещат предизвикателства с неясен резултат и да знаят, че пак ще са добре накрая.

Когато детето се учи да чете, пише и т.н, то ще направи много грешки. Едно дете с кураж ще се научи по-бързо, защото няма да се предава. То ще има куража да продължава да се опитва.

Постигаме това чрез:

 

ПОДХРАНВАНЕ НА КУРАЖА В КЛАС

 

Нашите учители наблюдават и елиминират фините нюанси на обезкуражаването, с които децата може да се сблъскат. Всички наши учители са експерти, обучени в умението да „окуражават“;

Фокусираме се върху усилието и подобрението;

Заменяме традиционните състезателни нагласи с прогресивните методи на сътрудничеството.