Психомоторни ателиета

Home Психомоторни ателиета
Психомоторни ателиета
Психомоторните ателиета са игрови занимания, които са  разработени специално, за да подпомагат развитието на всички сетива на детето. Целта е да подпомогнат развитието на комбинацията от психическото и двигателно развитие на детето. Тези ателиета са и много полезни за формирането на личността, говорните и езикови умения и социалното поведение, както и за превенция на изоставането в умственото, емоционалното развитие на детето.

Провеждат се в групи от максимум 8 деца, веднъж седмично в един и същи ден и час от седмицата, в една  и съща зала. Ателието се провежда от двама възрастни специалисти по психомоторно развитие. Започва се с еднакъв ритуал за посрещане всеки път – децата са в кръг, в средата са възрастните с барабан или маракаси и пеят песен, в която назовават името на всяко дете. След това пеят песен за частите на тялото. Целта на ритуала е да помогне на децата да се отпуснат и фокусират.

След ритуала се преминава в индивидуална работа. Психомоторните консултанти работят с всяко едно дете последователно и индивидуално. В тази част се предлагат различни тактилни, обонятелни, слухови, вкусови, зрителни стимули, които детето да усети. По този начин чрез стимулиране на сетивата и индивидуална работа със специалист се работи за психомоторното развитие на детето.

Защо работим чрез стимулиране на сетивата?

Сензорната интеграция е способността да се възприема информация посредством сетивата (докосване, движение, вкус, обоняние, зрение и слух), да се свързва с вече наличната информация – памет и знания, съхранявани в мозъка и да се възпроизвеждане осмислен отговор. Това е способността за възприемане, разбиране и адекватно отговаряне на сигналите от околната среда. Още от раждането тези процеси изграждат стратегии за справяне с предизвикателствата на околната среда, изграждането на двигателни модели, комуникативни интеракции. Умението за сензорна интеграция е в основата и на сложната говорна дейност и на езиковото развитие. В този процес ролята на родителите е един от най-важните фактори за изграждане на уменията за комуникация.

Следващата част е свободната игра на децата, в която вече психомоторните консултанти следват ритъма и интересите на група, поставяйки определени правила и норми. В залата има обособени три пространства – на сензорно-двигателни удоволствия, на символична игра и на разграничението. В края на всяко ателие има песен или ритуал за довиждане.

Психомоторните ателиета са изкуство и психология в едно. Тук е важен процесът, ученето, преживяването и усещането. Предимството е, че  помагат за развитието на личността, психиката и социалните умения на детето естествено чрез игра и забавления и всичко се случва почти неусетно и без натиск.

Ако забелязвате двигателни, емоционални или езиково-говорни трудности или искате да ги избегнете, свържете с нас на:
0889 928289- София
0888877480 – Стара Загора