Какво е Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“?

Център за образование, консултации и терапия
Академията работи по програма за развитие на детето от утробата на майката, през новородено до предучилищна възраст.

Предлагаме комплексна грижа за развитието на децата от 0 до 7 години и професионални консултации за изграждането на здравословни отношения в семейството.

Детски градини
Психомоторни занимания
Консултации за родители
Квалифициран екип
Логопед
Иновативен подход
Нашите услуги
Дневна грижа за деца от 0 до 7 години

Академия за ранно детско развитие „Бобче Топче“ предлага целодневна и адаптационна грижа за деца от 0 до 7 години в детската си градина в кв. Драгалевци, София и центровете си в София и Стара Загора.

Адаптация за детска градина

Адаптационната програма Клас „Подготве“ следва световно утвърдени модели, адаптирани за българските условия. Клас „Подготве“ има за цел да избегне „драматичната раздяла“ при тръгването на ясла и детска градина и да помогне на детето да се приспособи към новата обстановка и новите хора крачка по крачка. Програмата помага на децата по-леко и естествено да се приучат към ежедневието в детската градина. Основна роля в процеса има присъствието и участието на родителя.

Психомоторни занятия

Психомоторното развитие има за цел да изгради навици за правилно движение и по този начин да подпомогне емоционалното израстване и умственото развитие на децата. Това е изпитана и утвърдена програма, в която специалистът следва децата и техните потребности, а часовете се провеждат без присъствие на родители.

Психомоторни ателиета

Психомоторните ателиета са игрови занимания, които са  разработени специално, за да подпомагат развитието на всички сетива на детето. Целта е да подпомогнат развитието на комбинацията от психическото и двигателно развитие на детето.

Индивидуални консултации за родители от раждането до 7-та година

Психологическа и емоционална подкрепа за бъдещи родители, настоящи родители или семейства, които желаят да имат деца.

В Академия Бобче Топче работим със семейства още от самото начало, когато се е „родило“ намерението да създадат нов живот – намерението за Дете. Когато имаме ясно формулирано намерение имаме конкретни въпроси, тревоги, които ни съпровождат постоянно през етапите на раждане на едно дете, а после и ежедневно в родителстване.

Логопед

Работата на логопеда се свързва с превенция, диагностика и терапия на езиково-говорните нарушения. От изключителна важност за успеха на логопедичната терапия са ранната интервенция и ангажираността на родителите.

Психотерапия

Индивидуална терапия за деца

Индивидуална терапия за възрастни – по методите на монодрамата (Джейкъб Морено) и фамилно консултиране

Групова терапия за деца – по метода на Психодрама (Джейкъб Морено)

Отзиви от родители